Ελλάδα 2.0 Λογότυπο

Χρήσιμα Αρχεία

Φορτίζω Παντού

Περιεχόμενα

Οδηγός Χρήσης

Οδηγίες Υποβολής αίτησης συμμετοχής για την Δράση Φορτίζω Παντού.

Προβολή Οδηγού

Τεύχος Απαιτούμενων Δικαιολογητικών

Απαιτούμενα Δικαολογητικά Υποβολής για την Δράση Φορτίζω Παντού.

Προβολή Εγγράφου

Τεχνικές Προδιαγραφές Σταθμών Φόρτισης Η/Ο

Τεχνικές Προδιαγραφές Σημείων Επαναφόρτισης για την Δράση Φορτίζω Παντού.

Προβολή Εγγράφου

Λογότυπα προγράμματος

Τα λογότυπα της δράσης Φορτίζω Παντού και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κατέβασμα Αρχείου