Ελλάδα 2.0 Λογότυπο

Επικοινωνία - Δημοσιότητα

Φορτίζω Παντού

Επικοινωνία - Δημοσιότητα

Στα πλαίσια του Δράσης «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ» τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021 και του άρθρου 17 της υπ. Αριθμ 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» περί πληροφόρησης, επικοινωνίας και δημοσιότητας.

Οι υποχρεώσεις δημοσιότητας περιγράφονται αναλυτικότερα στο Άρθρο 17 της ΚΥΑ της εν λόγω Δράσης.

Οι όροι επικοινωνίας – δημοσιότητας και τα λογότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://greece20.gov.gr/epikoinwnia-dimosiotita/

Σχετικά Αρχεία: