Ελλάδα 2.0 Λογότυπο

Εγχειρίδιο χρήσης της Ψηφιακής Υπηρεσίας

Αίτηση Επιδότησης Δημοσίως Προσβάσιμων Φορτιστών Η/Ο

Περιεχόμενα

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η μορφή της υπηρεσίας είναι σπονδυλωτή. Αποτελείται από συνεχόμενες οθόνες εννοιολογικά συνδεδεμένες. Η μετακίνηση ανάμεσα στις οθόνες γίνεται με τα κουμπιά:


Για να μετακινηθείτε στην επόμενη οθόνη. Πριν μετακινηθείτε εκτελούνται όλοι οι λογικοί έλεγχοι της οθόνης και εμφανίζονται σε περίπτωση λάθους τα αντίστοιχα μηνύματα.


Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη.


Για να αποθηκεύσετε την πορεία των εργασιών σας.

Σε διάφορα σημεία της αίτησης απαιτείται η επισύναψη αποδεικτικών στοιχείων. Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf και με μέγιστο μέγεθος αρχείου 5MB. Για να γίνει η επισύναψη του εγγράφου, πρέπει να πατήσετε την σχετική επιλογή.

Στα πεδία της Ψηφιακής Αίτησης που υποστηρίζονται από λίστες, επιλέγετε από τα δεδομένα της λίστας, πατώντας το δεξί βελάκι ή πληκτρολογείτε τα πρώτα γράμματα της εγγραφής που σας ενδιαφέρει για να μειωθούν οι διαθέσιμες επιλογές σας.

Αν έχετε παραλείψει κάποιο πεδίο ή αν έχετε συμπληρώσει κάτι λάθος, κατά τον έλεγχο θα σας εμφανίσει το αντίστοιχο μήνυμα λάθους.

2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για την είσοδό σας στην Ψηφιακή Υπηρεσία, θα πρέπει να καταχωρήσετε κωδικούς taxisnet, επιλέγοντας το πεδίο Είσοδος στην Υπηρεσία.


Αφού συμπληρώσετε τους κωδικούς, πατάτε την επιλογή Σύνδεση


και στην συνέχεια πατάτε το Αποστολή.


Τέλος, το σύστημα θα σας επιστρέψει τα στοιχεία σας για οπτική επιβεβαίωση. Επιλέγοντας Επιβεβαίωση μεταφέρεστε στην Εφαρμογή.

3. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Όταν εισέρχεστε για πρώτη φορά στην εφαρμογή θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία που σας ζητούνται στην Καρτέλα Δικαιούχου.

Στην Αρχική Σελίδα μπορείτε να δείτε το σύνολο των αιτήσεων που σας αφοροούν.

Προσφέρονται μία σειρά από Φίλτρα Αναζήτησης προκειμένου να εντωπίσετε ευκολότερα την αίτηση που σας ενδιαφέρει, τα οποία τα βλέπετε επιλέγοντας το Οι αιτήσεις μου.

Στις Αιτήσεις σε Κατάσταση Προσωρινά Αποθηκευμένη, μπορείτε:

1. Από το Εκτύπωση, να εκτυπώσετε τα στοιχεία τις αίτησης.

2. Από το Επεξεργασία, να τροποποιήσετε τα στοιχεία τις αίτησης.

3. Από το Διαγραφή, να διαγράψετε την αίτηση.

Στις Αιτήσεις σε Κατάσταση Οριστικοποιημένη, μπορείτε:

1. Από το Εκτύπωση, να εκτυπώσετε τα στοιχεία τις αίτησης.

2. Από το Ακύρωση, να ακυρώσετε την αίτησή σας.

Στις Αιτήσεις σε Κατάσταση Ακυρωμένη, μπορείτε μόνο από το Εκτύπωση, να εκτυπώσετε τα στοιχεία τις αίτησης.

4. ΑΙΤΗΣΗ

Για την καταχώρηση μίας αίτησης θα πρέπει να ακολουθήσετε 7 βήματα, όπως περιγράφονται παρακάτω. Υπάρχουν δύο Κατηγορίες αίτησης.

Κατηγορία Επένδυσης Α

ΒΗΜΑ 1

Στο πρώτο βήμα, επιλέγετε την κατηγορία επένδυσης για την οποία θέλετε να υποβάλετε αίτηση. Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα επιλέγετε το Συνέχεια.

ΒΗΜΑ 2

Στο δεύτερο βήμα, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα Στοιχεία Επένδυσης.

ΒΗΜΑ 3

Σε αυτό το βήμα, μπορείτε να προσθέσετε τους φορτιστές της επένδυσής σας, επιλέγοντας το Προσθήκη Φορτιστή.

Αρχικά, συμπληρώνετε τα παρακάτω στοιχεία για το φορτιστή σας.

Αν επιλέξετε πάνω από έναν ρευματοδότη, θα πρέπει να συμπληρώσετε και το αν θα προσφέρεται ταυτόχρονα συνολική ισχύς σε όλους τους ρευματοδότες.

Αν ο τύπος σύνδεσης είναι σε υφιστάμενη παροχή θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο Αριθμός Παροχής ΔΕΔΔΗΕ.

Το Γεωγραφικό Πλάτος και Μήκος, μπορείτε είτε να το συμπληρώσετε απευθείας, είτε να το επιλέξετε ως στίγμα στον χάρτη, πατώντας το μπλε εικονίδιο.

Στην συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσετε τις επιλέξιμες δαπάνες για το φορτιστή σας από το +Προσθήκη Δαπάνης.

Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία επιλέγετε το Αποθήκευση.

Αν θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε την καταχώρησή σας, επιλέγετε το αντίστοιχο εικονίδιο από την στήλη Ενέργειες. Για να προχωρήσετε, επιλέγετε πρώτο το Έλεγχος Δαπανών και έπειτα το Συνέχεια.

Τέλος, πρέπει να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε πεδίο.

ΒΗΜΑ 4

Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που σας ζητούνται σε κάθε πεδίο.

ΒΗΜΑ 5

Σε αυτό το βήμα μπορείτε να προσθέσετε παρακάτω στοιχεία άλλων εταιρειών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, επιλέγοντας το +Προσθήκη Εταιρείας.

ΒΗΜΑ 6

Σε αυτό το βήμα μπορείτε να επιλέξετε Χρηματοδοτικό Σχήμα. Σε περίπτωση που ξεπερνάτε τις 500.000 ευρώ (σε επίπεδο ενιαίας εταιρείας) θα χρειαστεί η επιλογή μία ή περισσοτέρων από τις παρακάτω επιλογές. Σε διαφορετική περίπτωση δεν υποχρεούστε να κάνετε επιλογή.

ΒΗΜΑ 7

Αποτελεί το τελευταίο βήμα της καταχώρησης της αίτησης. Αφού μελετήσετε την προεκτύπωση της αίτησης, μπορείτε:

i. Να αποθηκεύσετε οριστικά την αίτησή σας. Επιλέγοντας το Υποβολή, η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία και δεν υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησής της.

ii. Να εκτυπώσετε την αίτηση.

Αφού υποβάλετε την αίτησή σας, εμφανίζεται ο κωδικός της αίτησης, καθώς και το σύνολο των πληροφοριών της, όπως στην προεπισκόπηση. Επιπλέον, μπορείτε είτε να εκτυπώσετε την αίτηση, είτε να επιστρέψετε στην Αρχική Σελίδα, είτε να επιλέξετε την ακύρωσή της.

Κατηγορία Επένδυσης Β

ΒΗΜΑ 1

Στο πρώτο βήμα, επιλέγετε την κατηγορία επένδυσης για την οποία θέλετε να υποβάλετε αίτηση. Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα επιλέγετε το Συνέχεια.

ΒΗΜΑ 2

Στο δεύτερο βήμα, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα Στοιχεία Επένδυσης.

ΒΗΜΑ 3

Σε αυτό το βήμα, μπορείτε να προσθέσετε τους φορτιστές της επένδυσής σας, επιλέγοντας το Προσθήκη Φορτιστή.

Αρχικά, συμπληρώνετε τα παρακάτω στοιχεία για το φορτιστή σας.

Αν επιλέξετε πάνω από έναν ρευματοδότη, θα πρέπει να συμπληρώσετε και το αν θα προσφέρεται ταυτόχρονα συνολική ισχύς σε όλους τους ρευματοδότες.

Αν ο τύπος σύνδεσης είναι σε υφιστάμενη παροχή θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο Αριθμός Παροχής ΔΕΔΔΗΕ.

Το Γεωγραφικό Πλάτος και Μήκος, μπορείτε είτε να το συμπληρώσετε απευθείας, είτε να το επιλέξετε ως στίγμα στον χάρτη, πατώντας το μπλε εικονίδιο.

Στην συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσετε τις επιλέξιμες δαπάνες για το φορτιστή σας από το +Προσθήκη Δαπάνης.

Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία επιλέγετε το Αποθήκευση.

Αν θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε την καταχώρησή σας, επιλέγετε το αντίστοιχο εικονίδιο από την στήλη Ενέργειες. Για να προχωρήσετε, επιλέγετε πρώτο το Έλεγχος Δαπανών και έπειτα το Συνέχεια.

Τέλος, πρέπει να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε πεδίο.

ΒΗΜΑ 4

Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που σας ζητούνται σε κάθε πεδίο.

ΒΗΜΑ 5

Σε αυτό το βήμα μπορείτε να προσθέσετε παρακάτω στοιχεία άλλων εταιρειών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, επιλέγοντας το +Προσθήκη Εταιρείας.

ΒΗΜΑ 6

Σε αυτό το βήμα μπορείτε να επιλέξετε Χρηματοδοτικό Σχήμα. Σε περίπτωση που ξεπερνάτε τις 500.000 ευρώ (σε επίπεδο ενιαίας εταιρείας) θα χρειαστεί η επιλογή μία ή περισσοτέρων από τις παρακάτω επιλογές. Σε διαφορετική περίπτωση δεν υποχρεούστε να κάνετε επιλογή.

ΒΗΜΑ 7

Αποτελεί το τελευταίο βήμα της καταχώρησης της αίτησης. Αφού μελετήσετε την προεκτύπωση της αίτησης, μπορείτε:

i. Να αποθηκεύσετε οριστικά την αίτησή σας. Επιλέγοντας το Υποβολή, η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία και δεν υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησής της.

ii. Να εκτυπώσετε την αίτηση.

Αφού υποβάλετε την αίτησή σας, εμφανίζεται ο κωδικός της αίτησης, καθώς και το σύνολο των πληροφοριών της, όπως στην προεπισκόπηση. Επιπλέον, μπορείτε είτε να εκτυπώσετε την αίτηση, είτε να επιστρέψετε στην Αρχική Σελίδα, είτε να επιλέξετε την ακύρωσή της.

Εξυπηρέτηση